Avocat in Timisoara

Daca esti in cautarea unui avocat in Timisoara care practica onorarii corecte si care este dedicat problemelor tale ca si persoana fizica ,atunci ai nimerit bine.

Pentru ca firma noastra de avocatura te trateaza responsabil si iti poate explica pe intelesul tau ,oricare ar fi pregatirea ta, cum putem sa iti solutionam problemele.

Lasati problemele si grijile in seama noastra . . .

Asiguram clientilor nostri consultanta juridică, asistentă
si reprezentare prin avocati in Timisoara specializati în probleme legate de :

drepturile salariatului, contestare amenzi, divort

 • consultantă juridică privind drepturile salariale, relatiile de munca, contestare amenzi, procese de divort; partaj succesoral; asistenta juridica si reprezentare in cauze penale, civile sau contraventionale ;
 • reprezentare juridică în litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești de toate gradele (judecătorii, tribunale, Curti de apel, Înalta Curte de Casatie si Justiție), atât în fondul cauzei, cât și în căile de atac ordinare și extraordinare; executări silite, proceduri prealabile imperative, procedura medierii și informarea privind medierea; redactări cerereri de chemare în judecată complexe, constituiri dosare si solutii eficiente privind probatiunea din actiunile în justitie administrate, colaborări cu experti judiciari;
 • întrevederi si/sau concilieri având ca obiect negocierea amiabilă a stingerii litigiilor, eventual cu esalonarea îndeplinirii obligatiilor și garantarea acestora cu bunuri mobile/imobile, garantii personale, instrumente de plată, scrisori de garanție bancară, conturi ESCROW, etc.;
 • interogări comercial-juridice cu privire la situația financiară părtilor în litigiu, informatiile din registrul comerțului, dosare pe rolul instantelor judecătoresti, identificarea modalitătilor optime de realizarea a intereselor clientilor;

Persoane fizice

 • asistenţă si reprezentare juridică în procedura insolvenţei, atât pentru creditori, cât şi pentru debitori, întocmirea actelor necesare, reprezentarea clientului în adunarea ori în comitetul creditorilor, prezentarea de opinii juridice pertinente, precum şi elaborarea unor strategii optime de recuperare a creanţelor în cadrul acestei proceduri;
 • recuperare creanțe, consultanță juridică și asistenta creditori / debitori; consultanță juridică privind modalităţile de recuperare a debitelor restante, analiza debitului, calcularea penalităților de întârziere și/sau a daunelor interese; evaluarea şanselor de recuperare, alegerea strategiei de abordare a recuperării, evaluarea costurilor de recuperare;
 • asistenţă juridică şi reprezentare în executarea silită, proceduri de urmărire silită, licitatii, sechestre; asistenţă juridică în alegerea executorilor judecătoreşti, reprezentarea în vederea efectuării formalităţilor necesare în faţa birourilor de executori judecătoreşti, negocierea onorariilor, participarea alături de executor la desfăşurarea procedurilor de executare silită mobiliară ori imobiliară; identificarea modalităților optime de urmărire silită (poprire, mobiliară, imobiliară) si învestirea executorului judecătoresc de a realiza interogări/adrese către toate instituțiile bancare / autoritățile centrale și locale din care pot rezulta informații privind venituri, bunuri mobile și imobile ale debitorilor;
 • litigii generate de executarea necorespunzătoare a diferitelor contracte, redactarea, semnarea și transmiterea de notificări și somatii cu privire la îndeplinirea obligațiilor asumate sau la respectarea dispozitiilor legale aplicabile în diferite materii de reglementare; transmitere notificări prin executor judecătoresc (inclusiv prin procedura afisării);

Persoane fizice

 • consultanță juridică, asistenta si reprezentare prin avocati specializați în  materia relatiilor de muncă, cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă; răspunderea disciplinară și asigurarea  disciplinei în muncă, răspunderea patrimonială în cadrul relațiilor de  muncă, contestatii; negocierea, încheierea si executare contractelor colective de muncă; transferul angajaților către alti angajatori, inclusiv cu ocazia procedurilor de transfer a societatii sau  ca efect al cesionării acțiunilor;
 • valorificarea pe cale amiabilă sau litigioasă a drepturilor din asigurare, cu identificarea solutiilor optime de tranzacționare privind despăgubirea sau indemnizația de asigurare;
 • servicii de audit juridic, inclusiv în cazul contractelor privind proprietătile imobiliare;
 • implementarea de proceduri de lucru bine stabilite, informări scrise cu privire la stadiul dosarelor în curs de soluționare, modalități de contractare și colaborare la distanta (prin e-mail, telefon, fax, etc.).

Echipa potrivita

“La “Stroescu & Asociaţii”, toţi clienţii sunt trataţi profesionist şi elegant. “

Alexandru Stroescu

Onorarii

Am conceput o serie de optiuni de colaborare intre care clientul poate decide in functie de necesitatile si posibilitatile sale:

 1. Onorariu per ora
 2. Onorariu fix
 3. Onorariu de succes
 4. Abonament

Poţi să ne adresezi o întrebare pe email la adresa:

stroescutm@yahoo.com

Tel: 0356.20464880

Bdul Revolutiei 1989 , nr.3, ap.9, Timisoara